نام خدمت : مشاهده پرونده شهرسازی
  نام نهاد : شهرداری تهران

 http://tehran.ir

آدرس دسترسی به خدمت:

 

در این قسمت با وارد نمودن شماره منطقه، شماره پرونده، شماره بلوک و کد امنیتی در فرم موجود در صفحه، آخرین وضعیت پرونده شهرسازی شما نمایش داده می شود

       

 تعداد بازدید : 6862 نفر

رتبه

هزار و یک خدمت اکترو نیک | کد خدمت : 941

Copyright © 2009 1001e.ir. All rights reserved