نام خدمت : پرداخت الکترونیکی اقساط بیمه عمر پارسیان
  نام نهاد : بیمه پارسیان

 http://parsianinsurance.com

آدرس دسترسی به خدمت:

 

مشتریان بیمه عمر پارسیان می توانند جهت پرداخت اقساط بیمه نامه خود, از سیستم پرداخت الکترونیکی استفاده کنند، در این سیستم در صفحه مربوطه با وارد کردن کد مشتری میتوان پرداخت اقساط را پیگیری کرد

       

 تعداد بازدید : 11811 نفر

رتبه

هزار و یک خدمت اکترو نیک | کد خدمت : 692

Copyright © 2009 1001e.ir. All rights reserved