نام خدمت : دریافت فیش حقوقی کارمندان شرکت پست
  نام نهاد : شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

 http://post.ir

آدرس دسترسی به خدمت:

 

کارمندان شرکت پست در این بخش میتوانند با وارد کردن شماره پرسنلی فیش حقوقیشان را دریافت کنند

       

 تعداد بازدید : 9406 نفر

رتبه

هزار و یک خدمت اکترو نیک | کد خدمت : 1260

Copyright © 2009 1001e.ir. All rights reserved