درباره سایت هزار و یک خدمت الکترونیک

خدمات دو سویه و یا تعاملی به خدمتی الکترونیکی گفته می شود ، که کاربر از منزل یا محل کار خود بدون مراجعه فیزیکی بتواند خدمت مورد نیاز خود را دریافت کند.

به عنوان مثال ثبت نام در کنکور از طریق اینترنت یک خدمت الکترونیکی دو سویه و یا تعاملی است. زیرا کاربر می تواند با ورود به سایت سازمان سنجش ثبت نام کامل خود را انجام داده و هزینه لازم را از طریق کارت بانکی خود بپردازد و نهایتا کارت ورود به جلسه را نیز در منزل توسط چاپگر چاپ نموده و به سر جلسه امتحان برود.

در شهر های الکترونیک آینده حتی امتحان نیز در منزل می تواند انجام شود. در این مجموعه لیست بیش از 1001 خدمت دوسویه ارائه شده از نهاد های مختلف دولتی و بخش خصوصی آمده است.

با مراجعه به سایت www.1001e.ir می توانید بصورت برخط به این اطلاعات دست پیدا کنند.

درباره تیم اجرائی سایت

  مجری طرح :

دکتر علی اکبر جلالی

    سرپرست طرح :

مهندس احسان سوری

    طراح سایت :

مهندس ابوالفضل زارع